Automatický sběr, zpracování a aplikace údajů o dodávkách a spotřebě elektrické energie.

Pro koho je MEC Smart Metering určen?

MEC (Measurement Energy Consumption) Smart Metering je chytrý systém pro místní distribuční společnosti a výrobce měřicích a řídících zařízení pro energetiku. 

Online zobrazení údajů

Možnost online zobrazení vybraných údajů o spotřebě elektrické energie přes webové rozhraní.

Více informací →

Evidence elektroměrů

Administrace a evidence elektroměrů a jednoduché přiřazení odběrných míst k nájemcům.

Více informací →

Sběr dat

Průběžný sběr údajů o spotřebě energie prostřednictvím zabezpečené bezdrátové sítě.

Více informací →

Zpracování dat

Zpracování dat pro navazující analýzu a možnost dopočítání chybějících údajů.

Více informací →

Automatické odesílání dat

Odesílání dat v pravidelných intervalech do informačního systému.

Více informací →

Reporting

Reporting celkové spotřeby jednotlivých odběrných míst za účelem fakturace.

Více informací →

Reference: HEC Services, s.r.o.

MEC Smart Metering výrazně usnadnil práci společnosti HEC Services.

Systém MEC Smart Metering vyřešil problém s povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil také fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém MEC Smart Metering také zrušil ruční odpočty elektroměrů a evidenci v MS Excel a uvolnil tím kapacity několika pracovníků firmy HEC Services.

HEC Services je společnost zabývající se distribucí elektřiny pro vybraná obchodní centra na území Slovenské republiky. 

Kontaktujte nás