Automatické odesílání dat

Odesílání dat v pravidelných intervalech do informačního systému.

Automatizované odesílání dat v systému MEC Smart Metering

Systém MEC Smart Metering zasílá organizátorovi trhu následující údaje: průběhová měření odběru elektrické energie, průběhová měření za ztráty v soustavě, vlastní spotřebu a ostatní spotřebu provozovatele místní distribuční soustavy. V rámci neprůběhových měření je odesílána celková měsíční spotřeba daného odběratele, která slouží i pro fakturaci. 

Časové schéma odesílání údajů odpovídá organizátorovi trhu a může mu být dále přizpůsobeno. 

Odesílání dat probíhá na zabezpečeném protokolu https prostřednictvím webové služby WS Security.

Grafické zobrazení měsíčních spotřeb odesílaných organizátorovi trhu.