Online zobrazení údajů

Možnost online zobrazení vybraných údajů o spotřebě elektrické energie přes webové rozhraní.

Online zobrazení údajů v systému MEC Smart Metering

Systém umožňuje zobrazit seznam všech elektroměrů (případně pouze specifický výběr – v závislosti na přiřazené roli uživatele) s možností seskupení podle podnikové jednotky a nájemce. 

Zobrazení spotřebované energie v porovnání s neměřenými odběry v denním a měsíčním souhrnu u každé budovy.

Systém zobrazuje průběh spotřeby a výkonu elektrické energie zaznamenávané v 15 minutových intervalech. Údaje se zobrazují jak v jednoduché tabulce s informací o čase měření a spotřebě a výkonu v daný čas, tak i graficky. Hodnoty z tabulkového zobrazení je možné exportovat do formátu xls.

Průběh výkonu v dané jednotce (elektroměru) během časového intervalu 24 hodin.