Administrace a evidence elektroměrů

Administrace a evidence elektroměrů a přiřazení odběrných míst k nájemcům.

Administrace a evidence elektroměrů v systému MEC Smart Metering

Systém umožňuje správu všech elektroměrů, kterými daná distribuční společnost disponuje (elektroměry pro měřená odběrná místa), včetně možnosti tento seznam rozšiřovat, editovat a přiřazovat jednotlivé elektroměry k nájemcům prostor v rámci podnikové jednotky. Kromě toho výhradně v systému probíhá přiřazení EIC kódu (jednoznačná identifikace každého elektroměru pro měřená odběrná místa) k jednotlivým elektroměrům. 

Evidované jsou jak elektroměry namontované v podnikové jednotce, tak i záložní elektroměry, které nejsou v provozu, ale mají přidělený EIC kód. 

.

Detail elektroměru s evidovanými atributy přístupný pouze správci systému.