Sběr dat

Průběžný sběr údajů o spotřebě energie prostřednictvím zabezpečené bezdrátové sítě.

Sběr dat v systému v systému MEC Smart Metering

MEC Smart Metering sbírá data o spotřebě (zaznamenávané každých 15minut), ukládá je do databáze a zobrazuje je uživatelům nebo poskytuje okolním systémům. 

Systém rozlišuje data ze dvou typů elektroměrů:

  • Hlavního elektroměru, který je majetkem státních distribučních společností
  • Elektroměru pro měřená odběrná místa, který je majetkem provozovatele místní distribuční sítě - MDS.

Při krátkodobém výpadku systém umožňuje dopočítání chybějících hodnot na základě vlastního algoritmu. Více v oddíle Zpracování dat.

Ukázka výstupu z elektroměru sloužící jako zdroj dat pro MEC Smart Metering.