Zpracování dat

Zpracování dat z elektroměrů pro navazující analýzu a možnost dopočítání chybějících údajů.

Zpracování dat v systému MEC Smart Metering

Systém MEC Smart Metering provádí zpracování dat před uložením do databáze a také před odesláním do okolních systémů.

Zpracování před uložením do databáze

Systém umožňuje výpočet měřených hodnot spotřeby elektrické energie na daném odběrném místě v případě, že pro toto odběrné místo z nějakého důvodu data chybí. Je-li výpadek krátkodobý, vychází při výpočtu těchto hodnot z trendů spotřeby elektrické energie v předchozích časových intervalech. V případě dlouhodobého výpadku systém informuje uživatele o problému v přenosu dat e-mailem a dále se snaží o doplnění dat co nejpřesnějším odhadem.

Zpracování dat před odesláním do okolních systémů

Před odesláním systém vyfiltruje data za požadované období a zpracuje je do požadované šablony a formátu daného příslušnou organizací, případně vytvoří tiskovou sestavu.

Přehled elektroměrů určených k pravidelnému odeslání dat do okolních systémů.