Reporting

Pravidelný reporting celkové spotřeby jednotlivých odběrných míst za jeden kalendářní měsíc za účelem fakturace.

Reporting v systému MEC Smart Metering

Systém MEC Smart Metering umožňuje zobrazit seznam definovaných reportů v podobě tabulky s datem vytvoření reportu, jeho názvem a popisem. 

Základními dostupnými reporty jsou:

  • denní přehled spotřeby elektrické energie každého odběrného místa
  • měsíční přehled spotřeby elektrické energie každého odběrného místa včetně porovnání s hodnotou z hlavního elektroměru

Systém je možné rozšiřovat o další reporty a statistiky.

Filtrování měsíčního reportu je možné i přes budovy, nájemce nebo samotné elektroměry. Výsledný report je možné exportovat do excelu.